Cropped image
Advokatene MNA Øymo & Olsen i kontorfellesskap

Advokatfellesskapet tilbyr juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Advokatfellesskapet består av to advokatfirmaer som totalt inkluderer fire advokater, to advokatfullmektiger, to advokatassistenter og en advokatsekretær. Kontorfelleskapet er med dette regionens største rådgivningsmiljø innenfor juridiske tjenester.

Samtlige advokater og advokatfullmektiger i firmaene er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er medlemmer av den norske Advokatforeningen.
Nærmere informasjon finnes under de enkelte firmaer.

Firmaene har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret, herunder særskilt sikkerhetstillelse for salg av fast eiendom for de som arbeider med dette fagfelt.

Felleskapet utøver virksomhet ved sitt kontorsted i Kongens gate 52-54, Narvik, samt rådgivning 4 ganger i uken fra leide lokaler i Veksthuset på Setermoen i Troms fylke. Faste kontordager i Veksthuset er mandag- torsdag fra kl. 08.00-15.00, forøvrig etter nærmere avtale.

Benyttede bilder på hjemmesiden er tatt av Narvik's lokale fotograf Kjell G. Karlsen, hvor bildene viser den praktfulle Narvik-regionen.